Ulkoministeriön Kaiku-hanke: ”Itsemyötätunto työyhteisöissä on vielä uusi käsite”

Ulkoministeriö on mukana Hankenin ja Helsingin yliopiston yhteistutkimusprojektissa.  Työyhteisökehittäjä Sirkku Helen kertoo, että ulkoministeriössä innostuttiin hankkeesta – ja itsemyötätunnosta – talvella 2016.

– Osallistuimme kollegoiden kanssa Myötätunto-seminaariin ja pääsimme mukaan tutkimushankkeeseen, Helen tiivistää ja kertoo, että työyhteisö sai Kaiku-rahoitusta pilotin toteuttamista varten.

Ulkoministeriön hankkeelle nimeksi annettiin: ”Mindfulness ja myötätunto työkaluina kuormittavissa tilanteissa”. Pilotilla toivotaan löytyvän apuja kuormittavaan työhön ja jatkuviin muutoksiin.

– Meiltä on pilotissa mukana kaksi kymmenen hengen ryhmää. Ensimmäinen ryhmä kokoontuu keväällä 2017, kontrolliryhmä myöhemmin syksyllä. Molemmat ryhmät käynnistyvät ja päättyvät kyselyllä, jossa vastataan kysymyksiin omasta hyvinvoinnista, tiimin vuorovaikutuksen laadusta, ilmapiiristä ja luottamuksesta. Kuudessa kahden tunnin istunnossa harjoitellaan muun muassa läsnäoloa, kuuntelemista ja asioiden hyväksymistä sellaisina kuin ne ovat.

Helen tunnistaa, että monet ovat itseään kohtaan kriittisempiä kuin muita. Hän toivookin, että pilotti antaisi eväitä ajattelutavan muutokselle suhteessa omaan itseen sekä vallitsevaan ympäristöön.

– Itsemyötätunnon kohottamisella on vaikutuksia sekä omaan että koko työyhteisön jaksamiseen. Se on myös työkalu omaan työhyvinvointiin ja stressin hallintaan, hän jatkaa. – Vaikka asiat olisivatkin hyvin, vuorovaikutuksellisessa toiminnassa on aina tarpeen parantaa asioita.

Helen paljastaa, että rekrytointi ryhmiin ei hyvistä perusteluista huolimatta ollut helppoa. Taustalta hän uskoo löytävänsä epäluuloa ja kiirettä.

– Olen iloinen, että kiireiset virkamiehet löysivät aikaa sitoutua tähän hankkeeseen. Osalla pilottiin mukaan lähteneistä oli aikaisempaa kokemusta tai kiinnostusta mindfulnessia kohtaan.

Omat odotuksensa Helen kertoo jakaneensa aikaan ennen ja jälkeen pilotin aloituksen. Kun kaikki on ohi, hän lupaa, että intrasta tulee löytymään hankkeesta kootut raportit sekä siitä kummunneet uudet ajatukset.

– Aluksi mietin, saanko ihmiset innostumaan. Kun se toteutui, jään nyt hyvillä mielin odottelemaan tuloksia. Parasta on saada kivaa palautetta ja huomata, että olemme tekemässä oikeita asioita.

Itsemyötätunnon vaikutukset tiimityöhön

Hankenin ja Helsingin yliopiston tutkimusprojektin ”Itsemyötätuntoa työelämään” on osaa Helsingin yliopiston CoPassion -tutkimusprojektia. Sen tavoitteena on tutkia, miten itsemyötätunto vaikuttaa ilmapiiriin tiimeissä. Pilotissa toistaiseksi ainoana organisaationa mukana on Ulkoministeriö.

– Projektilla ei ole päättymisaikataulua, joten jos kiinnostuneita yrityksiä löytyy mukaan, niin jatkamme datan keräämistä, Catarina Ahlvik Hankenilta kannustaa.

Osallistuminen tutkimusprojektiin vaatii, että organisaatiosta löytyy noin 40 henkilöä, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan itsemyötätuntokoulutukseen. Ahlvik painottaa, että osallistujien tulee tehdä työtä tiimeissä.

– Tutkimuksemme fokus on tutkia itsemyötätuntokoulutuksen vaikutuksia tiimi-ilmapiiriin. Samalla osallistuvat organisaatiot saavat kuuden viikon pituisen itsemyötätuntokoulutuksen tutkimukseen osallistuville henkilöille, hän päättää.

Lisätietoja: catarina.ahlvik@hanken.fi


Teksti: Hanna Ojanpää