Yksi ja sama työnantajan asia

Eurooppalaisen ESENER-2 kyselytutkimuksen tulosten mukaan kolmessa neljästä Euroopan työpaikasta tehdään säännöllisesti riskin arviointi. Suomessa se on hitusen eurooppalaista keskiarvoa harvinaisempaa. Kun Suomessa sitten tehdään riskin arviointi, se tehdään työpaikan omin voimin kahdessa tapauksessa kolmesta. Keskimäärin alle puolet Euroopan työpaikoista toimii niin.

Riskit ovat jo tiedossa (92 %). Ei ole suurempia ongelmia (90 %). Tarpeellinen asiantuntemus puuttuu (32 %). Menettely on liian raskas (23 %). Nämä ovat suomalaisten vastaajien kootut selitykset sille, miksi riskin arviointi ei ole säännöllistä.

Kahteen ensimmäiseen en oikein usko. Suomessa sattuu sentään vuosittain yli 100.000 työtapaturmaa. Suunnilleen yhtä moni kokee tulevansa kiusatuksi työpaikallaan. Sitä paitsi noin 20.000 ihmistä – kolmasosa ikäluokasta – jää vuosittain eläkkeelle työkyvyttömyyden takia: tarjolla oleva työ ja käytettävissä oleva työkyky eivät senhetkisessä työympäristössä kohtaa toisiaan. Jotain tekemistä sillä on myös työolojen kanssa.

Saman kyselytutkimuksen vastauksista näkyy, että asiantuntemusta on tarjolla ja sitä myös käytetään. Suomen työpaikoista 96 prosenttia hyödyntää työterveyslääkäreiden, 78 prosenttia ergonomian asiantuntijoiden ja 60 prosenttia psykologien palveluja. Mitä ilmeisimmin kysymys on työterveyshuoltopalveluista.

Vaikka tämän kyselytutkimuksen mukaan melkein kaikki Suomen työpaikat käyttävät työterveyslääkäreiden palveluja, silti riskin arviointi tehdään omin voimin kahdessa kolmesta työpaikasta. Epäilemättä työterveyshuollolla voisi olla työterveyshuoltolain 12 § 1 momentin 1 kohdan perusteella nykyistä enemmän annettavaa…

Jos työnantajan järjestämän työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toteuttamat selvittämiset ja arvioinnit luettaisiin osaksi työnantajan vastuulla olevaa työn vaarojen selvittämistä ja arviointia, säännöllisten työpaikkaselvitysten ja riskin arviointien prosenttiluvut ja Suomen tilastosijoitukset varmaankin kaunistuisivat. Tilastosijoitukset eivät tietenkään ole sinänsä tärkeitä.

Asiallisesti työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain tarkoittamassa riskin arvioinnissa on näet kysymys yhdestä ja samasta työnantajan järjestettäväksi kuuluvan tehtävän hoitamisesta.

Asiantuntemusta on ja toistuvat työpaikkakäynnit lienevät työpaikkaselvityksen raskain vaihe. Ja silloin tilanne on todella hyvä, kun riskit tosiaan ovat työnantajan tiedossa eikä tiedon perusteella työpaikalla ole suurempia ongelmia.


Teksti: Leo Suomaa | Kuvat: Sosiaali- ja terveysministeriö, Pixabay Leo_Suomaa

Kirjoittaja on sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston osastopäällikkö.