Yhteinen palapeli

Oletko joskus maanantai-aamuna, kun heräät ärsyttävään herätyskelloon, tullut ajatelleeksi sitä, kuinka tärkeä asia työ kuitenkin meille kaikille on? On hyvä joskus miettiä, miksi työtä tehdään ja miten ison osan elämästämme se itse asiassa muodostaa. Joskus olen huomannut myös ajattelevani, miten onnekkaita olemme, kun meillä on työ, johon ryhtyä ja joka todella on yhteiskunnallisesti merkityksellistä.

Työ on meille tärkeää osittain ainakin siksi, että voimme hyödyntää vuosien aikana hankittua osaamista ja kokemusta. Saamme mahdollisuuden onnistua ja oppia uutta ihan joka ikinen päivä. Olemme osa isompaa palapeliä, jonka toteutuminen edellyttää, että myös minun panokseni – minun palaseni – on siihen liitetty. Olemme työntekijöinä siis osa suurempaa kokonaisuutta ja se luo työlle merkityksen. Aina ei ole helppoa hahmottaa sitä isoa kuvaa, johon palasemme tarvitaan  ja silloin on syytä kääntyä esimiehen tai vaikkapa työkaverin puoleen.

Oivallinen paikka tällekin pohdinnalle on kehityskeskustelu, jossa voit pyytää, että esimiehesi liittää sinun palasesi siihen yhteiseen palapeliin ja näin vahvistaa luottamustasi siihen, että sinäkin olet välttämätön tekijä yhteisen kokonaisuuden rakentamisessa.

Pelkkä tietoisuus tavoitteesta ei kuitenkaan riitä. Sinulla täytyy olla myös tieto siitä, että teet asioita oikein ja että teet oikeita asioita. Työelämässä tarjotaan entistä enemmän mahdollisuutta itsenäiseen työskentelyyn, mm. etätyön muodossa, jolloin voit tehdä työtehtäväsi omassa järjestyksessäsi ja omia menettelyjä noudattaen – kunhan asetetut tavoitteet toteutuvat sovitussa aikataulussa.

Esimies on viime kädessä vastuussa siitä, että teet oikeita asioita. Teetkö ne oikein – siitä sinun tulisi saada jatkuvasti vahvistavaa tai ohjaavaa palautetta. Palautteen antaminen ei siis ole vain vuorovaikutukseen liittyvä käsite, vaan sillä oikeasti on merkitystä meidän ison palapelin toteutumisessa. Vain tekemällä oikeat asiat oikein, saavutetaan se päämäärä, johon Verohallinto on sitoutunut –  riittävän  tuottavasti ja tehokkaasti.

Esimiehen velvollisuus – tai nykyajattelussa ehkä paremminkin oikeus – on antaa palautetta, ja mikäli huomataan yhteisen kehityskeskustelun tai tilannekeskustelun aikana, että jotakin tekemistä tulisi korjata, tulee siitä puhua avoimesti. Kaikki olemme elämässä huomanneet, että kehumisen ja kiittämisen kautta päästään helpommin tavoitteeseen; sillä saadaan aikaan halu onnistua  – halu tehdä parhaansa ja halu saavuttaa se työn ilo, johon me kaikki – mahdollisesti tiedostamatta – pyrimme. Onnistuminen ja pärjääminen ovat työssä ihan yhtä tärkeitä kuin vapaa-ajallakin, on sitten kyse harrastuksesta tai perhesuhteista.

Kehuja ja kiitosta voi antaa aina – myös ilman muodollista tilaisuutta tai varsinaista syytäkään! Toisen huomioiminen hymyllä tai ystävällisillä sanoilla kesken työpäivän, yllättäen, käytävällä kohdatessa, lämmittää joskus jopa enemmän kuin kehityskeskustelussa saatu palaute

Rakennetaan siis yhdessä suurta palapeliä! Tehdään se toisiamme arkipäivässä kannustaen ja kiittäen. Asemasta riippumatta. Varmistetaan yhteinen halu onnistua ja kunnioitetaan toinen toisiamme omien palasten rakentamisessa. Se ei vie aikaa, se ei vie voimia; sillä kuitenkin saavutetaan rikastava työyhteisö, joka kannustaa meitä töihin – jopa sen maanantai-aamuisen herätyksen jälkeenkin.


Kirjoittaja: Eeva Roos-Kumpulainen

Eeva Roos-Kumpulainen on toiminut KAIKU-kehittäjänä Verohallinnossa jo vuosikymmenen ajan ja ollut mukana lukuisissa erilaisissa KAIKU-hankkeissa. Hän toimii tällä hetkellä Verohallinnon suurimman uudistuksen, Valmis-ohjelmisto -hankkeen puitteissa Muutosjohtamisen tiimissä.