Kaiku-teko 2016: Vastuu hyvinvoinnista ja terveydestä kuuluu jokaiselle

Maanmittauslaitos innostaa henkilöstöä huolehtimaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Mittarit kunnossa? -ohjelmalla halutaan herätellä myös aiheeseen liittyvää keskustelua ja rohkaista vaikuttamaan asioihin.  

Maanmittauslaitoksessa huomattiin muutama vuosi sitten, että julkisuudessa ja osin myös omassa työyhteisössä alkoi olla vallalla ajatus, jonka mukaan työnantaja vastaa henkilöstön hyvinvoinnista ja terveydestä.

”Meillä on huolehdittu hyvästä työterveydestä ja työhyvinvoinnista jo pitkään, mutta halusimme nyt kiinnittää huomiota siihen, että ilman yksilön omaa vastuuta ja motivaatiota asiat eivät voi edetä kovinkaan paljon”, johtava asiantuntija (HR) Ulla Lanu kertoo.

Joka kuukausi jotakin

Tältä pohjalta syntyi MML Terveys – mittarit kunnossa? -ohjelma, joka etenee vuosikellon mukaan. Vuosittain toteutettavassa työtyytyväisyyskyselyssä tiedustellaan teemoja, joita työntekijät haluavat nostaa tulevien tietoiskujen ja luentojen aiheiksi.

Jokainen työntekijä on itse paras ”mittaroimaan” omaa terveyttää ja hyvinvointiaan.

Aiheet välitetään henkilöstölle virtuaaliluentoina ja sähköisiä välineitä hyödyntävillä tietoiskuilla. Näin ne ovat kaikkien 1800 työntekijän saavutettavissa 37 paikkakunnalla. Vuoteen mahtuu 12 teemaa eli jokaiselle kuukaudelle jotakin.

”Luennot ja tietoiskut ovat vapaaehtoisia ja niiden seuraaminen pohjautuu työntekijöiden omaan innostukseen. Pyrimme siihen, että ohjelma luo myös kulttuuria, jota kautta näistä asioista keskusteleminen on luonnollista. Samalla rohkaistaan tuomaan esille omia ideoita.”

Oma työväline kuntoon

Mittarit kunnossa? -ohjelman nimi on varustettu kysymysmerkillä, mikä viittaa siihen, että jokainen ihminen on itse paras henkilö mittaroimaan omaa terveyttään. Jokaisen olisi hyvä tunnistaa itselle terveelliset toimintatavat ja omat kehittymiskohteet.

”Työnantaja voi tukea työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota mahdollisuuksia ja menetelmiä, mutta paras tulos saadaan aikaiseksi vasta, kun jokainen innostuu itse terveytensä ja hyvinvointinsa kehittämisestä ja ylläpitämisestä”, Lanu korostaa.

”Ihmisen ymmärrys omasta terveydestä on tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vaikka työnantaja tarjoaisi koko ajan uusia työvälineitä, ne eivät välttämättä riitä, jos oma työväline eli kroppa ei ole kunnossa. Eikä kyse ole vain fyysisestä, vaan myös henkisestä kunnosta. ”

Vauhtia ja vaikuttavuutta

Tarmokkaalla porkkanahahmolla varustettua ohjelmaa on tehty talossa tutuksi monin tavoin, kuten piirrosvideoin. Näiden avulla on haastettu pohtimaan esimerkiksi sitä, millaisista pienistä arkisista asioista ja valinnoista hyvinvointi muodostuu.

Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva ihminen voi useimmiten hyvin myös työpaikalla.

”Meillä on paljon aktiivisia maratoonareita, pyöräilijöitä ja hiihtäjiä, mutta ohjelmalla pyrimme saamaan mukaan myös niitä, jotka eivät ole liikkumisesta niin innoissaan. Olemme vasta alkutaipaleella, mutta otamme koko ajan lisää vauhtia.”

Ohjelma on osa Maanmittauslaitoksen laajaa työhyvinvointiohjelmaa, jonka tavoitteena on pitää henkilöstö työkykyisenä mahdollisimman pitkään ja eläköityä terveenä.

”Emme voi tehdä suoria johtopäätöksiä, mutta varmasti ohjelma on osaltaan tukenut mm. sitä, että sairauspoissaolomme ovat vähentyneet ja keskimääräinen eläkkeelle jäämisikämme on 64,6 vuotta.”


Teksti: Sari Okko | Kuva: Maanmittauslaitos