Susanna Rahkamo: Johda jakamalla tietoa ja vastuuta

Digitalisaatio muuttaa johtamista kaikissa organisaatioissa. Hierarkiaan perustuvien johtamismallien aika on ohi, tilalle ovat tulleet luottamuksen ilmapiirin rakentaminen, vastuun ja tiedon jakaminen, myös ihmisten inspiroiminen.

Johtamisen haasteiden ja henkilöstön uudistumiskyvyn parissa konsulttina työskentelevä Susanna Rahkamo Pertec Consultingista sanoo harvan organisaation pysyneen täysin muutoksessa mukana, sillä samalla kun toimintaa uudistetaan, on pidettävä huolta siitä, ettei katkoksia synny.

”Koska ajattelutapojen muuttaminen on hidasta ja vaativaa, uudistusten läpiviemistä on suunniteltava huolella, ja sitä on muistettava myös tukea. Pelkkä johtamiskulttuurin muuttaminen ei yksistään riitä, digitalisaatio edellyttää koko henkilöstön työskentelytapojen kehittämistä. ”, Rahkamo korostaa.

Väitöskirjaa luovien ihmisten johtamisesta valmisteleva Susanna Rahkamo seuraa puolisonsa, Googlen johtaja Petri Kokon kanssa työssään digiajan trendejä kansainvälisesti.

”Valtiotasolla juuri nyt ajankohtaista ovat avoimet rajapinnat, julkisen datan avaaminen ja digitalisaation mahdollistama uusien innovaatioiden lisääminen”, Kokko listaa.

Myös kansalaisten osallistumismahdollisuudet lisääntyvät.

Julkinen sektori hyötyykin Rahkamon ja Kokon mielestä digitaalisista työvälineistä ja sovelluksista monin tavoin. Palveluita voidaan tekniikan kehittyessä automatisoida ja kohdentaa entistä paremmin. Asioita kyetään myös suunnittelemaan verkostomaisesti yhdessä eri toimialojen kanssa.

”Yhteensopivat ja keskenään keskustelevat järjestelmät mahdollistavat esimerkiksi virka-aikojen paremman koordinoinnin ja sen myötä joustavamman yhteistyön. Myös kansalaisten osallistumismahdollisuudet lisääntyvät”, Rahkamo kuvailee.

Toiminnan digitalisoiminen lähtee liikkeelle työskentely- ja ajattelutapojen muutosten ohella myös ajan tasalla olevasta teknologiasta.

Jotta digihyödyt näkyisivät konkreettisesti, Rahkamon mielestä IT-järjestelmien pitäisi myös julkisen sektorin työpaikoilla olla vähintään yhtä hyviä kuin ihmisillä on käytössään kotona. ”Ryhmätyöhön tarkoitetut sähköiset työvälineet, chat ja videot, kannattaisi ottaa aktiiviseen käyttöön.”

Opettele johtamaan myös itseäsi

Työn joustavuuden lisääntyminen muuttaa johtamista monimuotoisemmaksi sitä mukaa kun mahdollisuus erityyppisiin työskentelytapoihin ja -aikoihin kasvaa. Rahkamon mukaan meistä jokaisen on tästä syystä kyettävä johtamaan myös itseämme.

Kommunikaation merkitys lisääntyy, samaan aikaan viestinnän keinot ja välineet kehittyvät. ”Fyysisille kokouksille pitää löytää jatkossa tehokkaampia vaihtoehtoja, jotta aikamme riittäisi.”

Miten käy työhyvinvoinnin, kun monet tekevät työtä aiempaa useammin virtuaalitiimeissä? Entä miten ihmisten innostumisesta pidetään huolta?

”Tarvitaan johtamista, joka on suunnitelmallista ja samalla inspiroivaa. Visiolla, arvoilla ja strategisilla valinnoilla on keskeinen merkitys organisaation menestykselle tilanteessa, jossa asiantuntijoilta odotetaan paitsi itsenäisyyttä myös kykyä ottaa ja antaa vastuuta”, Rahkamo uskoo.

 


Teksti: Pirjo Kuisma | Kuva: Pertec Consulting