Pidä huolta…

Taistelenko vai pakenenko? Vanhan hokeman mukaan muutos tapahtuu ihminen ihmiseltä. Kyllä asia näin on ja jokaisen on käsiteltävä muutos myös itsekseen. Joillekin on päivänselvää suunnata suinpäin kohti uutta virastoa ja uusia toimintatapoja, kun taas joku toinen tarvitsee pidemmän pohdinta-ajan. On myös joskus niin, että uusi organisaatio ei enää tunnu omalta ja siksi joku ehkä haluaa suunnata uuteen työpaikkaan. Tämäkin on aivan luonnollista ja voi jollekulle olla se oikea ratkaisu, antaa uusia mahdollisuuksia oppia ja viedä muutenkin elämässä kohti uusia näkymiä. Uskoisin kuitenkin useimpien löytävän paikkansa uudessakin organisaatiossa. Sieltäkin saattaa löytää mahdollisuuksia uudistua, kun tarkkailee muutosta ja uskaltaa ottaa kopin uuden tekemisestä.

Viimeksi pohdin sitä, että asiantuntija haluaisi keskittyä omaan alaansa, ei muutoksentekoon. Parin viime viikon aikana olen kuitenkin huomannut, että juuri organisaatioidemme asiantuntijat tuntuvat löytävän toisensa nopeasti, olevan kiinnostuneita toistensa osaamisesta ja jo pohtivan yhteistyömahdollisuuksia hurjaa vauhtia. Olemme järjestäneet työpajoja, joissa samansuuntaiset asiantuntija-alueeet molemmista virastoista on tuotu yhteen. Niistä saatu palaute on ollut erinomaista ja osallistujat ovat tuoneet selkeästi esiin laajenevan asiantuntijaverkoston hyödyt, kuten osaamisen monipuolistumisen, uusien ulkoisten yhteistyökumppanien löytymisen tai  vaikkapa uuden sparrausparin löytymisen.

Kuulin jo noin viisitoista vuotta sitten lausahduksen, joka mielestäni kiteyttää  johtamista mainiosti: ”Johtajan tehtävä on näyttää työntekijöilleen oikea suunta ja pitää heistä huolta.” Jos aivan väärin en muista, tämän lausahti Kari Kasanen. Tähän kiteytyy mielestäni paljon myös muutoksessa johtamisesta. Aidolla Mitä sinulle kuuluu? -kysymyksellä on huomioimisessa ja huolenpidossa vahva vaikutus. Johtajien harteilla onkin iso paino, mutta ihmisiähän hekin vain ovat, eivät supersankareita. Johtajiin kohdistuvissa odotuksissakin on hyvä olla kohtuullinen. Olen iloinen siitä, että hankkeistetun organisaatiomuutoksemme ohjausryhmä on alkanut löytää tapansa toimia.

Meitä kaikkia vie organisaatiomuutoksessa eteenpäin utelias asenne ja asioiden suhteuttaminen; olemme töissä ja tekemässä työtehtäviä. Työ on vain yksi elämämme osa-alue, toki tärkeä sellainen. Vielä tärkeämpää on kuitenkin pitää omasta jaksamisestaan ja osaamisestaan huolta ja nähdä uusi organisaatio ja maailma täynnä mahdollisuuksia.


Teksti: Tuija Heikkinen | Kuva: Unsplash ja viestintä, OPH

tuija_heikkinen135px_kasvokuva
OKM:n hallinnonalalla aloittaa 1.1.2017 toimintansa uusi virasto, johon CIMO ja Opetushallitus liittyvät. Tuija Heikkinen työskentelee Opetushallituksessa henkilöstön kehittämispäällikkönä ja työsuojelupäällikkönä sekä projektipäällikkönä uutta virastoa valmistelevassa hankkeessa. Tuijan työparina ja CIMOn projektipäällikkönä työskentelee kehittämispäällikkö Ari Tilli.