Ministeriöt yhtenäistivät työterveyden käytännöt

Työterveyshuollon palveluiden hankinnassa ja työterveyden edistämisen käytäntöjen suunnittelussa virastojen yhteistyö kannattaa. Ministeriöissä yhdenvertaisuus ja kustannussäästöt alkoivat tuntua ja näkyä heti ensimmäisen vuoden aikana.

Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden hallinto- ja palvelutehtävät keskitettiin vuoden 2015 maaliskuusta alkaen valtioneuvoston hallintoyksikköön (VNHY).

Yhtenäisiä ja henkilöstön kannalta tasavertaisia työterveyttä tukevia prosesseja alettiin rakentaa jo vuotta aiemmin perustamalla hankintarengas, jonka tehtävänä oli saada aikaan koko valtioneuvoston noin 3000 työntekijää koskeva työterveyshuollon palvelusopimus.

”Tarjouspyynnön valmisteluun lähtivät mukaan ulkoministeriötä lukuun ottamatta kaikki 11 ministeriötä, joilla kullakin oli aiemmin ollut omanlaisensa sopimus eri työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa”, valtioneuvoston kanslian työhyvinvoinnin erityisasiantuntija, työsuojelupäällikkö Hanna Oranen kuvailee hankintarenkaan taustaa.

Vaikka kilpailutusvaiheeseen liittyvä suunnittelu ja laatukriteerien määrittely vaatikin työryhmältä runsaasti aikaa, lopputuloksena syntyi Orasen mukaan onnistunut ja kattava sopimus, johon sisällytettiin keskeiset vähimmäisvaatimukset henkilöstön terveyttä tukevasta työterveyshuollosta.

”Hankintarenkaaseen kuuluneet ministeriöt allekirjoittavat kukin erikseen valitun palveluntuottajan kanssa samansisältöisen sopimuksen. Kun VNHY aloitti toimintansa, sopimukset yhdistettiin ja siirrettiin uuden yksikön nimiin”, kilpailutusprosessia koordinoinut Oranen kertoo.

Yhteisellä sopimuksella mittavat säästöt

Oranen painottaa, että vaikka sopimus onkin yhteinen, se ei säätele eri ministeriöissä terveyden edistämiseksi tehtävää päivittäistä työtä, sillä käytännössä asioita voidaan toteuttaa monella tavalla.

Yhteinen sopimus on synergiaetujen ja tasavertaisuuden ohella tuonut mittavia kustannussäästöjä.

Ministeriöiden yhteinen puitetoimintasuunnitelma tarjoaa osaltaan vankat raamit ja varmistaa samalla henkilöstön tasavertaisuuden työterveyttä koskevissa käytännöissä.

”Pyrimme rakentamaan mahdollisimman paljon yhteisiä toimintamalleja. Esimerkiksi ergonomiaselvitykset, työterveystarkastukset ja ensiapukoulutus toteutetaan jo nyt kaikissa ministeriöissä samalla mallilla.”

Ensi vuodeksi työlistalle on nostettu muun muassa varhaisen välittämisen toimintamallin luominen. VNHY:n yhteyteen on perustettu myös valtioneuvoston työterveyshuollon ohjausryhmä ja työterveyshuollon yhdyshenkilöiden verkosto.

Hanna Orasen mukaan yhteinen sopimus on synergiaetujen ja tasavertaisuuden ohella tuonut jo nyt mittavia kustannussäästöjä, sillä ministeriöiden yhteenlasketut työterveyshuollon kulut laskivat ensimmäisen vuoden aikana merkittävästi.

Hän suosittelee hankintarenkaan hyödyntämistä myös muille virastoille.

”Sopimuksia ei välttämättä tarvitse nivoa yhteen vaikka hankintaprosessi olisikin yhteinen”, Oranen korostaa.


Teksti: Pirjo Kuisma | Kuva: Suvi Aaltonen