Laatu on kulttuuri: Uskallatko rikkoa siiloja?

Euroopan laatukonfrenssissa toukokuussa pohdittiin isoja kysymyksiä. Miten yhdistää voimia ja rikkoa siiloja? Miksi julkishallinnon organisaatioissa ei tehdä yhteistyötä organisaation sisällä eikä yhteistyökumppaneiden kanssa? Miten tuottaa entistä parempia palveluja kansalaisille? Onko kykyä oppia ja innovoida sekä kykyä rohkeasti astua pois omalta mukavuusalueelta kohti avoimempaa julkishallintoa ja parempia palveluja? Yhtä vastausta edellä mainittuihin kysymyksiin ei tietenkään ole. Voimme kuitenkin tehdä vertailua ja oppia muiden hyvistä käytännöistä ja soveltaa niitä omissa organisaatioissamme. Seuraavassa muutama esimerkki, joissa siiloja rikotaan osana koulutusta tai organisaation kulttuuria.

Virossa siilojen rikkominen ja yhteistyö on viety osaksi keskijohdon koulutusta. Tavoitteena on oppia tekemään yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Koulutus sisältää paljon käytännönläheistä kehittämistä. Ryhmätöissä ja harjoituksissa ratkaistaan yhdessä arkipäivän haasteita, mm. reformeihin liittyviä konkreettisia ongelmia kuvitteellisten esimerkkien sijaan. Keskeistä on yhdessä luoda yhteisiä toimintatapoja, joita kukin vie omissa organisaatioissaan käytäntöön.

Train4Europe –koulutusprojekti kokosi romanialaisia, samassa asemassa olevia virkamiehiä (johtajia, keskijohtoa, asiantuntijoita) yhdessä ratkaisemaan konkreettisia ongelmia ja tuottamaan samalla parempia julkisia palveluja. Yhdessä tekemällä ja yhdistämällä erilaista osaamista huomaamatta rikottiin siiloja. Projektin aikana opittua yhteistyötä jatkettiin luontevasti myös sen jälkeen.

Vaskivuoren lukio Vantaalla rikkoo siiloja jakamalla johtajuutta. Jokainen organisaation työntekijä on mukana vähintäänkin yhdessä työryhmässä kehittämässä organisaatiota. Myös lukion oppilaat ovat intensiivisesti mukana kaikissa työryhmissä. Kehittäminen on yhteinen asia kaikilla organisaation tasoilla. Pitkäjänteisellä, kokonaisvaltaisella laatutyöllä on saatu merkittäviä myönteisiä vaikutuksia toimintakulttuuriin ja tulosten saavuttamiseen. Laatu on parhaimmillaan kulttuuri!

Miten sinä rikot siiloja omassa työssäsi?

Case-esitykset löytyvät 9. laatukonfrenssin sivuilta: https://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/9th-European-Quality-Conference.aspx


Kirjoittaja: Aila Särmälä | Kuva: Jaana Ilomäki

Aila toimii kehityspäällikkönä Valtiokonttorissa ja on innostunut organisaatioiden kokonaisvaltaisesta laadunhallinnasta ja työnantajakuvan kehittämisestä. Twiittaa, @ASarmala, CAF-itsearvioinnista ja muusta kehittämisestä. Viihtyy vapaa-ajalla metsäpoluilla.