Kuori katki ja maailmalle!

Kauniina toukokuisena päivänä kuoriutui toistakymmentä tuoretta Kaiku-kehittäjää. Sangen somaa sakkia ympäriämpäri valtiohallintoa! Takana intensiivisiä keskusteluja kehittämisestä, systeemisyydestä ja ratkaisukeskeisyydestä ja ennen kaikkea siitä, mitä hyvä työ ja työhyvinvoinvointi kullekin ja kussakin virastossa tarkoittaa ja mitä sen eteen tehdään – tai voitaisiin tehdä. Tiivistä tutkiskelua rakenteiden mahdollisuuksista, valoista ja varjoista – muutosta unohtamatta. Tutustumista toiminnallisiin menetelmiin ja oman viraston väen kanssa tehtäviä tehtäviä. Ehkä turhan vähän puhetta puheesta ja siitä, miksi yhdessä tulimme puhumalla niin kuin puhuimme.

 Moniammattilaisuus rikkautena

Kaiku-verkosto on oikeasti suurenmoinen ja ajassamme kiinni oleva. Se lienee ainut tai ainakin niitä harvoja, joka läpäisee hallinnon ja kattaa koko maan, levittäytyen ulkomaanedustustoihimme asti. Uniikin siitä tekee moniammatillisuus: on vaikka juristeja, viestijöitä, poliiseja, tullimiehiä ja henkilöstöammattilaisia, mukana yksi puutarhurikin. On johtajaa, toimistosihteeriä, amanuenssia, esittelijää, esimiestä. Punaisena lankana kulkee halu kehittää organisaatioita, joissa ihmiset voivat kokea tekevänsä mielekästä työtä, tulevat toimeen keskenään ja joissa puitteet tukevat niin työntekoa, oppimista kuin vuorovaikutustakin.

Parasta verkostossa on täältä norsunluutornista katsottuna innostus, energia ja keskinäinen jakaminen – ja se, että itsekin tietää, että jostainpäin tätä maata löytyy joku, jonka kanssa sparrata, kehittää ja kehittyä. Verkostoituminen ei toki ole itsetarkoitus, vaan kokemusten ja oppien levittäminen omassa työssä ja työyhteisössä. Yhteistyöryhmässä ja alueellisissa verkostoissa on luotu uusia lähestymistapoja ja konsepteja työelämän tukemiseksi, mainiona esimerkkinä tästä Kehu ja kiitä työkaveria -kampanja. Kevätpäivillä emäntä-alue panee parastaan ja rikastuttaa meitä muita tarjonnalla, mitä ei toiselta paikkakunnalta käsin osaisi etsiä. Kyllä, elämää ja ajatuksia on pääkaupunkiseudun ulkopuolellakin.

Toukokuussa kuulimme mm. paikallisen yliopistotutkijan katsauksen sadanvuoden työelämäkehitykseen ja iki-ihanaa Aino Suholaa: tunti tuhtia tavaraa ihmisestä ja ihmisyydestä, mikä sai tunnelman väreilemään ja silmäkulmat kostumaan milloin ilon purskahduksesta, milloin läikähdyksestä liikutusta. Liimana edelleen omien kokemusten ja kokeilujen jakaminen sekä toisilta tukea pyytäminen. Toivottavasti työsuojelijatkin alkavat pian löytää toisensa ja rikastuttaa yhteistä ja yksittäisten virastojen työtä.

 Verkostoista joustoa

Verkostoista ja niiden merkityksestä on pidetty kovasti ääntä viimeiset parikymmentä vuotta. Ne ovat juuri se, mikä luo enemmän tai vähemmän jäykkiin organisaatioihimme joustoa ja kykyä nähdä toisin ja toimia tarkoituksenmukaisemmin. Niitä on myös ilmaantunut, osin uusia ja osin uudelleen herätettyjä. Tänä keväänä ovat juristitkin yli rajojen löytäneet toisensa!

Missä nämä verkostot kohtaavat? Kun suurin osa on fokusoitu johonkin tiettyyn asemaan tai ammattikuntaan, ne vahvistavat sen identiteettiä ja tarjoavat erinomaista maaperää vertaistukeen. Kaiku-verkosto ja uudempana Muutoksentekijät ovat arvokkaita nimenomaan siksi, että ne mahdollistavat kovin eri taustoista tulevien ihmisten kohtaamisen ja katsantojen karaistamisen. Oppimisen mahdollisuus on tällöin exponentiaalinen: kun on monta puhujaa, monenlaista taustaorganisaatiota ja laaja variaatio tehtävää työtä, löytyy näkökulmiakin.

Olen kuitenkin pikkuisen huolissani siitä, että esimerkiksi kehittäjiä ja johtoa ei hevin saa samaan tilaan avoimeen ideariiheen tai yhteiseen oppimiseen. Yhteistyö verkostojen välillä on vähäistä, ja vielä huolestuttavammin kuulemani mukaan myös virastojen sisällä. Molemmilla olisi kovasti opittavaa toisistaan. Eikö johto ole vielä ymmärtänyt, millainen aarrearkku innostuneiden, idearikkaiden ja työstään ja tämän maan rakenteiden kehittämisestä kehittäjät ovat?


Kirjoittaja: Liisa Virolainen | Kuvat: Liisa Virolainen ja Soile Kallio

Liisa Virolainen työskentelee kehityspäällikönä Kaiku-työelämäpalveluissa ja Uusi Kaikun päätoimittajana. #LiisaVirolainen
Kirjoittaja muistuttaa, että juuri nyt on oikea aika hakea seuraavalle Kaiku-kehittäjäkurssille.