Kummin kaa oppimaan

Työ 2.0 on valtion toimijoiden yhteinen panostus fiksumman tekemisen puolesta. Työ 2.0 luo valmiuksia työskennellä ilmiölähtöisesti, yli hallinnollisten rakenteiden. Asiakaslisäarvon tuottaminen syntyy yhteistyöstä. Työ 2.0 on verkostoja, joista syntyy rakenteita ja rajoja ylittävä verkostojen verkosto.

Työ 2.0 syntyy, kun näkökulma uudistuu, toimintatapa muuttuu ja rakenteet mahdollistavat nopean reagoinnin ja suunnanmuutoksen sekä resurssien yhteiskäytön. Toimintatapamuutosta edistävät uudet roolit ja rakenteet.

 1. Konsernipalvelustrategia -linjaukset (syksystä 2018)
 2. Strateginen HR -ohjausryhmä
 3. Työ 2.0 -kummit
 4. Työ 2.0 -pilottivirastot
 5. Osaamisen joustava hyödyntäminen -hanke (ihmiset, osaaminen ja tieto liikkuvat)
 6. 24/7 -alojen / turvakriittisten alojen asiakasraati

Miten eOppiva liittyy Työ 2.0 -kummien toimintaan?

eOppiva on osa Työ 2.0 -verkostoa. Toimintatapamuutosta edistää tulevaisuudessa Työ 2.0 valmennus eOppivassa. Kummit suunnittelivat vievänsä Työ 2.0 -sisällöt osaksi organisaatioiden esimiesvalmennuksia. Kummit olisivat miettimässä ja tuottamassa yhdessä sisältöä valmennuksiin. Tämä on loistava yhteiskehittämisen paikka! eOppiva on digitaalinen oppimisympäristö, kaikille avoin ja eri toimijoiden osaamista ja resursseja käytettäisiin yli rakenteiden ja rajojen sisällön suunnittelussa ja tuottamisessa asiakaslähtöisesti.

Työ 2.0 -kummin rooli

Työ 2.0 -kummeja on 23 eri virastoista ja ministeriöistä (MML, Poliisi, AVI, UM, Karvi, RISE, OM, THL, PV, KKO, Tulli, ARA, Migri, VNK, Vero, TEM). Lisäksi kummiryhmässä on edustajat VM:stä ja VK:sta. Tiedätkö, kuka sinun organisaatiossasi on Työ 2.0 -kummi?

Kummit ovat tunnistaneet ominaisuuksikseen ja tehtävikseen seuraavia asioita:

 • Asenne kärjessä -otteella menijä ja asenteisiin vaikuttaja
 • Tulkki, oivalluttaja, tuulettaja, inspiroija ja motivoija
 • Käsitteiden selkeyttäjä
 • Uudistusta kaipaavien asioiden ja prosessien näkyväksi tekijä
 • Kokeiluihin rohkaisija
 • Koordinoija
 • Kummiverkoston osaamiskartan laatija ja ylläpitäjä
 • Työelämän muutokseen perehtyjä ja niistä viestijä
 • Yli virastorajojen toimija
 • Uskottavuuden tuoja erilaisille kokeiluille
 • Teemakohtaisien tapaamisien järjestäjä: tietojen ja kokemusten vaihtoa
 • Monitilaympäristön haltuunottoon liittyvää kokemusten vaihtamista
 • Työ 2.0 -kummilla on hyvä yhteys johtoon.

Millaisen kummin roolin tai tehtävän sinä näkisit omassa organisaatiossasi tarpeelliseksi, jotta voitaisiin parantaa valmiuksia työskennellä ilmiölähtöisesti, yli hallinnollisten rakenteiden?


Kirjoittaja: Eija Poutanen | Kuvat: Työ 2.0 ja Eija Poutanen

Eija Poutanen (KTM, tradenomi YAMK, AmO-opiskelija) on ARAn HR Partner, työsuojelupäällikkö, KAIKU-kehittäjä, Työ 2.0 -kummi.