Kohti yhteistä esimiestyön onnistumisen ja kehittämisen palautetta

Nykyisen hallitusohjelman yksi kärkihankkeista on toimeenpanon ja johtamisen parantaminen. Vuosittain johtamisen ja esimiestyön onnistumista mitataan valtiolla mm. VMBaro-työelämäkyselyllä, mutta lisäksi esimiehet tarvitsevat henkilökohtaista palautetta kehittyäkseen.

Monet valtion virastot ovat jo vuosia toteuttaneet esimiestyön 360-arviointeja. 360-arviointien käyttöä virastoissa selvitettiin Valtiokonttorin toimesta elokuussa 2015 ja lopputulemana oli, että virastoissa on käytössä lähes 30 eri palveluntarjoajan tuotetta. Jotta johtamisen ja esimiestyön kehittymistä voitaisiin seurata valtion tasolla sekä tuottaa kehittymistä varten erilaisia tukitoimia, koettiin tarpeelliseksi luoda valtiolle yhteinen johtamis- ja esimiestyön arviointi.

Suunnittelu- ja kehitystyö alkoi Valtiokonttorissa syksyllä 2016 ja mukaan kutsuttiin kaikki hallinnonalat kattaen joukko eri virastojen HR-osaajia. Työpajoissa pohdittiin n. 30 eri virastojen osaajien kanssa nykypäivän johtamiselle keskeisiä tekijöitä. Lisäksi käytiin läpi valtava määrä eri kyselyistä poimittuja esimiestyön arvioinnin kysymyksiä, joiden tärkeyttä ja vaikuttavuutta pohdittiin valtion kontekstissa. Hyvänä taustakyselynä toimi Tilastokeskuksen oman hyvän johtamisen periaatteiden pohjalta määrittelemä esimiespalaute.

Yleisesti on opittu käyttämään termiä 360-arviointi, mutta työpajoissa pohdimme, että mitään arviointia tässä ei kuitenkaan ole tarkoitus luoda, vaan palautekanava esimiehelle johtamis- ja esimiestyön onnistumisesta sekä kehittymisehdotuksista. Päädyttiin siis käyttämään nimeä valtion yhteinen esimiestyön 360-palaute.

Mitä, kenelle, miksi, miten, milloin?

Työpajojen tuotoksena syntyi napakka 33 kysymyksen patteristo keskeisimmistä tämän päivän johtamistyön elementeistä. Kysymysten osa-alueet ovat tavoitteellinen johtaminen, uudistumisen johtaminen, työhyvinvointi ja työyhteisön toimivuus sekä esimies oman johtajuutensa kehittäjänä. Lisäksi poikkeavana kaupallisiin tuotteisiin lisättiin myös vastaajalle itsearvio omasta tuestaan työyhteisön toimivuuteen sekä esimiestyöhön.

Kysymyspatteristoa testattiin yhdessä GTK:n, Maanmittauslaitoksen sekä Pelastusopiston kanssa. Sisältöön tehtiin pilotista saatujen kommenttien pohjalta pientä viilausta, ja sisältö on nyt käyttövalmis.

Nyt seuraava askel on löytää sisällölle yhteinen työkalu. Valtion virastojen HR-johdolle esiteltiin 6.10.17 Valtiokonttorissa SuccessFactors –sovellusta, joka on SAPin osaamisen johtamisen pilvipalvelukokonaisuus. Jos päätetään lähteä laajentamaan Kieku-järjestelmää SuccessFactors-sovelluksella, olisi ensimmäisessä käyttöönotettavassa moduulissa mukana myös 360-arvioinnin toiminnallisuus eli valtion yhteinen 360-palaute saataisiin käyttöön sitä kautta.

Kaupalliset 360-arvioinnit ovat usein melko hinnakkaita, joten tavoitteena on saavuttaa virastoille kustannussäästöjä yhteisen työvälineen ja prosessien avulla. Usein suurin kustannuserä on syntynyt konsulttien coaching- ja sparrauskeskusteluista, ja niitä varten on kerätty jo valmiiksi valtion sisäistä coach- ja työnohjaajaverkostoa virastojen hyödynnettäväksi. 360-palautteen purkuun on olemassa myös valmiit materiaalit, joten myös virastojen HR-osaajat ja Kaiku-kehittäjät voivat vetää purkutilaisuuksia.

Summa summarum: kunhan päätös yhteisesti työkalusta saadaan tehtyä, Valtiokonttorilla on tarjolla virastoille hyvin kustannustehokas esimiestyön kehittämisen 360-palautteen työkalu.

Lämmin kiitos kaikille suunnittelu- ja kehitystyöhön osallistuneille! Yhteistyöllä onnistumme!

Lisätietoja: Niina Turumäki, kehityspäällikkö, Valtiokonttorin Kaiku-palvelut


Kirjoittaja: Niina Turumäki | Kuvat: Pexels photo ja Valtiokonttori/Viestintä

Niina Turumäki on työskennellyt valtiolla henkilöstön kehittämisen tehtävissä reilut 10 vuotta, joista viimeiset 3 vuotta Valtiokonttorissa. Niinan tavoitteena on arvostavan ja mahdollistavan johtamiskulttuurin luominen ja tukeminen valtiolla yhteisten prosessien ja mallien sekä Kaiku-konsultointityön avulla.