Kaiku-teko 2016: Virkeämpi arki lisää hyvinvointia

Itä-Suomen Aluehallintovirastossa on otettu käyttöön arkiliikunnan malli, jonka tavoitteena on lisätä työssä jaksamista ja vähentää sairauspoissaoloja. Liikkumaan kannustetaan sekä työaikana että vapaa-ajalla.

Henkilökunta ikääntyy, väki vähenee ja työmäärä kasvaa. Näistä lähtökohdista syntyi VIRKE eli Virkeyttä arkeen -arkiliikuntamalli, joka tarjoaa uudenlaisia toimintatapoja ja tukitoimia henkilöstön jaksamisen tueksi.

”Mallia on jalkautettu haasteilla, tietoiskuilla ja liikkumisen kannustimilla. Arkiliikunnan merkitys henkisen vireyden ylläpitämisessä, palautumisessa sekä työkuormituksen keventämisessä on esillä arjessa monin tavoin”, suunnittelija Pia Hakkarainen kertoo.

Pieniä tärkeitä tekoja

Virastossa arkiliikuntaan on panostettu esimerkiksi istumista vähentämällä ja taukoliikuntaa lisäämällä. Työaikana tapahtuvalla arkiliikunnalla varmistetaan henkisen vireyden ylläpitäminen koko työpäivän ajan. Vapaa-ajan arkiliikunta puolestaan auttaa palautumaan työn kuormituksesta ja lataamaan akkuja.

Virkeyttä ja vireyttä on lisätty mm. hankkimalla sähköpöytiä, jotka mahdollistavat työnteon, kokoustamisen ja taukojen pitämisen seisten. On hankittu erilaisia apuvälineitä istumiseen, kuten jumppapalloja, satulatuoleja ja istuintyynyjä, sekä innostettu taukoliikuntaan, portaiden käyttämiseen ja kävelykokousten pitämiseen.

”Kuukausittainen kahden tunnin liikuntamahdollisuus työajalla on rohkea kokeilu ja kannustin henkilöstön liikkumisen lisäämiseksi. Suositamme myös yhdessä liikkumista, mikä kohentaa yhteisöllisyyttä”, Hakkarainen kuvailee.

Pidetään aivot kunnossa

Kokemukset kertovat, että arkiliikuntaan panostaminen kannattaa. Työhyvinvointikyselyn mukaan työtyytyväisyys on parantunut ja yhteisöllisyyden merkitys lisääntynyt. Vuosien 2010–2014 aikana sairauspoissaolot ovat lähes puolittuneet. Vähenevistä resursseista huolimatta taloudellisuus, tuottavuus ja asiantuntijuus ovat pysyneet korkealla tasolla.

Vuonna 2016 fyysisen terveyden rinnalle on otettu henkinen terveys. Virastossa keskitytään aivoterveyden ja henkisen latautumisen teemoihin hyvän elämän herättäjinä ja uudistajina.

”Haluamme vaikuttaa siihen, miten pystymme pitämään aivomme kunnossa ja jaksamme jatkuvasti kasvavien työtavoitteiden, kiihtyvän informaatiotulvan ja uusien tietokonejärjestelmien hallinnan paineissa”, Hakkarainen sanoo.


Teksti: Sari Okko | Kuvat: Pia Hakkarainen