Kaiku-teko 2016: VatuPassi rohkaisee keskusteluun

Tulevaisuuden työssä korostuvat osaamisen rinnalla ihmisen työkykyisyys ja motivaatio. Mutta miten näistä aiheista rohjetaan puhua avoimesti myös ruohonjuuritasolla, keskellä arkityötä?

Keskustelun virittämiseksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa otettiin syksyllä 2015 käyttöön Kaiku-hankkeessa kehitetty vuorovaikutteinen keskustelutyökalu VatuPassi, joka on sittemmin innostanut esimiehiä ja työntekijöitä kokeilemaan sen käyttöä monissa eri yhteyksissä.

Lähtökohtana oli halu uudistaa varhaisen keskustelun ja tuen mallia laajentamalla sitä nk. keltaiselta alueelta vihreälle. Tavoitteena oli samalla lisätä vuorovaikutusta ja aitoa dialogia.

”Rakensimme VatuPassista omiin tarpeisiimme soveltuvan mallin yhteistyössä esimiesten, työsuojeluhenkilöstön ja luottamusmiesten kanssa. Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyi VatuPassi-pelilauta ja siihen liittyvä helppokäyttöinen pikaopas”, työhyvinvointipäällikkö Marianne Turja kertoo.

Hän huomauttaa samalla, että kyse on suuremmasta kokonaisuudesta kuin pelkästään pelilaudasta: VatuPassin ajatusmaailma tarjoaa tavan ajatella, toimia, keskustella ja esittää avoimia kysymyksiä.

Tänä vuonna laajemmin käyttöön

Pelilauta jaettiin viime joulun tienoolla kaikille viraston esimiehille. Tänä vuonna uutta työkalua tehdään tutuksi koulutuksen, tietoiskujen ja erilaisten työpajojen avulla. Myös intrassa löytyy aiheesta kattavasti tietoa.

”VatuPassia on lähdetty ilahduttavasti soveltamaan varhaisen keskustelun ohella erilaisissa muutostilanteissa, itsearvioinneissa sekä ryhmäkeskusteluissa. Myös tulos- ja kehityskeskustelujen yhteydessä työkalu on auttanut keskustelijoita pohtimaan sovittuja tavoitteita ja niiden toteutumista”, Turja luettelee.

Pelilaudassa on asteikko nyky- ja tavoitetilalle sekä neljä tärkeää kysymystä: tiedänkö, osaanko, kykenenkö ja haluanko.

VatuPassin ajatusmaailma tarjoaa tavan ajatella, toimia, keskustella ja esittää avoimia kysymyksiä.

Turjan mukaan parhaimmat ideat työn kehittämiseen tulevat usein työntekijöiltä itseltään. VatuPassi onkin paitsi innovatiivinen myös rohkea, sillä sen avulla työntekijää pyydetään arvioimaan avoimesti esimerkiksi sen hetkistä motivaatiotaan ja työkykyään.

”Keskusteluissa käsitellään pääasiassa arjen sujumiseen liittyviä aiheita, joilla on oleellinen vaikutus tuottavuuden lisäksi henkilön työhyvinvointiin, työtyytyväisyyteen ja hänen kokemaansa työn imuun”, Turja huomauttaa.

Taklataan ongelmia ennen niiden syntymistä

Uuteen keskustelutyökaluun jo tutustuneet eviralaiset pitävät viraston tarpeisiin sovellettua VatuPassia oivana keskustelun herättäjänä.

”Pelilaudan äärellä arvio nykytilanteesta syntyy nopeasti ja samalla keskustelu ulkoistetaan laudalle. Vaikka kyseessä ei olisikaan lopullinen totuus, antaa se lähtökohdan rakentavalle keskustelulle ja yhdessä sovittaville toimenpiteille”, Turja kuvailee VatuPassin käyttöä.

Hyvänä asiana Evirassa on huomattu, että työyhteisön hiljaisten jäsenten ajatukset ja arviot nousevat nyt paremmin näkyviin, jolloin vahvemmat persoonat saavat mietittäväksi muitakin vaihtoehtoja kuin omansa.

Eviran henkilöstöhallinnossa VatuPassin käyttöä kokeillaan parhaillaan eri tilanteissa ja samalla seurataan, mitä lisäarvoa ja uusia tekemisen tapoja se synnyttää.

”Uusi työterveyshuollon tiimi on sekin jo ilmaissut kiinnostuksensa ratkaisukeskeisen työkalun tarjoamia mahdollisuuksia kohtaan”, Turja kertoo.

”Työntekijöiltä on tullut lisäksi monta luovaa ideaa ja oivallusta pelilaudan uusista muodoista. Taskukokoa on toivottu, samoin sähköistä versiota. Aulatilaan on ehdotettu yhteistä virtuaalista VatuPassia, joka sisältäisi päivän kysymyksen tai ihmettelyn aiheen.”

Lue lisää Eviran VatuPassista Uusi Kaikun sivuilta!

Teksti: Pirjo Kuisma | Kuva: Evira