Kaiku-syyspäivässä pohdittiin, miten rakennetaan työyhteisö 2.0

Valtiolla on jo tullut tutuksi käsite Työ 2.0, mutta mitä se mahtaa tarkoittaa työyhteisötasolla? Asiaa pohdittiin työelämän uudistajan Riitta Hyppäsen johdolla ryhmäkeskusteluissa reilun 80 valtion kehittäjän kanssa Kaiku-syyspäivän iltapäivän työpajassa lokakuussa.

Millainen työyhteisö 2.0 on ja minkä pitäisi muuttua?

Työn murroksesta ja uudenlaisista vaatimuksista on puhuttu jo paljon. Millainen työyhteisö 2.0:n pitäisi olla, jotta se voisi vastata uuden työn ja työnteon tapojen vaatimuksiin? Osallistujien mielestä työyhteisö 2.0 on mm. kuunteleva, vuorovaikutuksellinen, joustava, innovatiivinen, empaattinen ja innostava. Lisäksi työyhteisön pitäisi olla laajasti yli hallinnon rajojen verkostoitunut ja organisaatiorakenteeltaan matala ja itseohjautuvuuteen kannustava. Osassa organisaatioita ollaan jo ainakin hyvässä puolimatkassa kohti työyhteisö 2.0:a, mutta paljon luultavasti tekemistäkin vielä löytyy.

Pohdittaessa minkä pitäisi muuttua, nousi esille, että vastuuta pitäisi uskaltaa jakaa ja toisaalta myös uskaltaa ottaa. Vahva hierarkia ei enää kuulu työyhteisö 2.0:aan. Työyhteisöissä käytävää keskustelua tulisi kehittää entistä avoimempaan suuntaan. Keskustelua pitäisi pystyä käymään avoimesti eri tasojen välillä riippumatta siitä, millä tasolla työskentelee. Todettiin myös, että vuorovaikutustaidot korostuvat riippumatta siitä, millä tasolla työskennellään. Myös epävarmuuden sietäminen korostuu tämän päivän työelämässä.

No, miten toimimalla rakennamme työyhteisö 2.0:a?

Vastauksena osallistujilta tuli mm. määrittelemällä tavoitetila yhdessä (sitoutuminen), valtuuttamalla, osallistamalla, johtamalla esimerkillä, ketterillä kokeiluilla, mokat sallimalla, kehittämällä palautekulttuuria (keinot, kriittisen ajattelun tukeminen, nopeampi palautesykli), jakamalla parhaita käytäntöjä ja jatkuvan kehittämisen arvioinnilla. Lisäksi nostettiin esille, että tekoäly kuuluu osaksi työyhteisö 2.0:a ja on rohkeasti hyödynnettävä niin, että rutiinityöt ovat robottien ja tekoälyn hoidettavia ja asiantuntijatyöllä saadaan aidosti luotua organisaatiolle lisäarvoa.

Keskeistä työyhteisö 2.0:ssa on yhteisöllinen oppiminen

Mutta miten opitaan yhdessä? Keskeistä on, että tietoa jaetaan avoimesti. Organisaatiokulttuuriin kuuluu kannustaminen kohtaamisiin ja rakenteet mahdollistavat avoimen keskustelun niin oman yksikön, kuin muiden yksiköiden ja organisaatioiden kanssa. Yhteisöllistä oppimista voi kehittää mm. altistumalla erilaisille näkökulmille ja vaikutteille, rohkaisemalla uteliaaseen ja tutkivaan työotteeseen, seuraamalla kokeilujen ja oman työn vaikuttavuutta, reflektoimalla, haastamalla vallitsevia toimintamalleja ja hyväksymällä dialogisuuden (samanlaisuuden ja erilaisuuden yhdistelmän).

Mitä sinä voit tehdä?

Tunnistatko näitä piirteitä ja toimintamalleja omasta organisaatiostasi ja itsestäsi? Miten sinä voisit altistua entistä enemmän erilaisille näkökulmille ja vaikutteille? Tai miten varmistut, että sinun osaaminen ja potentiaali on myös muiden käytettävissä? Riitta Hyppänen kehotti myös pohtimaan, mitä arvoa sinun työsi tuottaa organisaatiolle? Valitse itsellesi alkavalle uudelle vuodelle yksi tavoite, jolla sinä voit edistää työyhteisö 2.0:a ja yhteisöllistä oppimista omassa organisaatiossasi. Mikä on ensimmäinen askeleesi kohti tuota tavoitetta?

Kirjoittaja: Niina Turumäki | Kuvat: Pixabay ja Valtiokonttori/Viestintä

Niina Turumäki on työskennellyt valtiolla henkilöstön kehittämisen tehtävissä reilut 10 vuotta, joista viimeiset 3 vuotta Valtiokonttorissa. Niinan tavoitteena on arvostavan ja mahdollistavan johtamiskulttuurin luominen ja tukeminen valtiolla yhteisten prosessien ja mallien sekä Kaiku-konsultointityön avulla.