Digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet kannattaa ottaa käyttöön

Digitaalisten palveluiden nopea kehitys haastaa organisaatiot kehittämään henkilöstön osaamista. Asiakkaita kohdataan jatkossa lähes pelkästään digitaalisessa ympäristössä, joten ei ole samantekevää, miten asiakasnäkökulma toteutetaan.

Digitalouden koulutusyksikön johtaja, FT Salla Huttunen Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta sanoo digitaalisuuden myllertävän liiketoimintaa syvällisesti. Tulevaisuuden osalta kehityssuunta on selvä:

”Kaikki, mitä voidaan digitoida, digitoidaan. Ja kaikki, mikä voidaan automatisoida, automatisoidaan.”

Mahdollisuudet ylittävät todennäköisesti käsityskykymme rajat.

Digiteknologia tarjoaa Huttusen mukaan mahdollisuuksia kokonaan uusille sähköisille palveluille, joiden avulla erilaiset käyttäjät, kuten kuluttajat, kansalaiset, opiskelijat ja työntekijät, saavat asiansa hoidettua vaivattomasti matkojenkin päästä, ajankohdasta riippumatta.

Mahdollisuudet ylittävät todennäköisesti käsityskykymme rajat, hän uskoo.

”Digitaalisuus ja sähköinen asiointi tuottavat jatkuvasti kasvavan määrän dataa, jota analysoimalla voimme kohdentaa, räätälöidä ja kehittää palveluita jatkuvasti eteenpäin. Myös liiketoiminnan kehittäminen pohjautuu tulevaisuudessa yhä enemmän tietoon.”

Digitaalisuus mukana eri alojen opinnoissa

Digitaalisuus nivoutuu kaikkien alojen opintoihin tavalla tai toisella, vain laajuus ja syvyys vaihtelevat. Opiskelijan suuntautuminen ja ala ratkaisevat sisällön.

”Opiskelussa ei keskitytä esimerkiksi yksittäisten digitaalisten teknologioiden haltuunottoon, sillä digitaalisuus integroituu opintoihin ulottuen sosiaalisista yhteisöistä analytiikkaan ja mobiilista pilveen”, Huttunen korostaa.

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat voivat pureutua esimerkiksi ohjelmointiin tai vaikkapa järjestelmien integrointiin.

Tavoitteena on saavuttaa ymmärrys liiketoiminnan uudesta suunnasta.

”Laskentaan keskittyvä opiskelija saattaa pohtia prosessien digitointia ja markkinoinnin opiskelija some-analytiikkaa. Myynnissä voidaan puolestaan suunnitella käyttäjälähtöistä verkkokauppaa”, Huttunen kuvailee alaan liittyviä opintoja.

Haaga-Helian opiskelijat tekevät konkreettista yhteistyötä myös yritysten digikanavien kehittämiseksi.

Tuoreimpana esimerkkinä työelämälähtöisestä projektista Huttunen mainitsee Digital Master Class -konseptin puitteissa toteutetun kurssin, jossa Keskon rekrytointiprosessiin ja Kesko.fi -sivustoon haettiin opiskelijoilta raikkaita ideoita.

Osaamisessa korostuu myös digitaalinen lukutaito

Salla Huttunen kertoo, että Haaga-Heliassa opintojen tärkeimpänä tavoitteena on saavuttaa ymmärrys liiketoiminnan uudesta suunnasta ja siitä, mitä digitaalisuus mahdollistaa.

”Uudessa maailmassa tärkeintä on kyky innovoida ja luoda uudenlaista liiketoimintaa uudenlaisilla konsepteilla. Usein näiden konseptien toteutuksessa hyödynnetään digitaalisia teknologioita.”

Huttunen pitää digitaalista lukutaitoa meille kaikille tärkeänä osaamisen alueena. ”Digitaalisista kanavista saatua tietoa on myös osattava tulkita ja käyttää oikein”, hän muistuttaa.


Teksti: Pirjo Kuisma | Kuva: Marek Sabogal